Onze missie

Tot nu toe organiseerde de vereniging  activiteiten als excursies, dialezingen, sociale informatiebijeenkomsten, feestavonden, kerstvieringen en vele andere activiteiten. Bovendien organiseert de vereniging op dit moment een aantal wekelijkse/ tweewekelijkse/ maandelijkse activiteiten, zoals taichi , bewegen op muziek , gymnastiek,  yoga. Voor deze activiteiten vragen wij, omdat zij door docenten gegeven worden, een kleine vergoeding.
Activiteiten als kienen, kaarten, bridge, wandelen, koersballen, schilderen tafeltennis en jeu de boules zijn zelfs volledig gratis voor leden. Het grootste gedeelte van de activiteiten wordt georganiseerd in ons “verenigingslokaal”, het Multifunctioneel Centrum Ubachsberg, “de Auw Sjoeël”.
Onze doelstelling is om in de komende jaren méér activiteiten te organiseren die ook de “jongere oudere” aanspreken. Wij zijn steeds op zoek naar de wensen van deze doelgroep.
De verandering van naam geeft aan dat wij ons, in de toekomst, willen richten op (nog meer) activiteiten die álle Ubachsbergenaren aanspreken.E-mailen
Map